جدول برگزاری وبینارهای آموزشی زبان انگلیسی ماهان اینگلیش:

the psychological effects of Coronavirus

Free Discussion (the psychological effects of Coronavirus)

زمان: جمعه – 22 فروردین 1399

ساعت: 11 الی 12:30

هزینه: رایگان

وضعیت: برگزار شده

وبینار

Free Discussion (Immigration and the challenges ahead)

زمان: جمعه – 23 اسفند 1398

ساعت: 11 الی 12:30

هزینه: رایگان

وضعیت: برگزار شده

وبینار تست های EPT
مرور تست های گرامر آزمون EPT سال 98
 

زمان: جمعه – 12 اردیبهشت 1399

ساعت: 9 الی 13:30

هزینه: 289 هزار تومان

وضعیت: برگزار شده