دوره Pre intermediate 2

749,000 تومان

توضیحات

تاریخ شروع دوره:

24 ساعت پس از ثبت نام

معرفی دوره:

در این مقطع دانشجویان به تدریج به توانایی ارتباط با سطح بالاتری از روانی گفتار رسیده و زبان را در قالب کاربردی روزمره (دعوت کردن، پذیرفتن، رد کردن، اعتراض کردن، نصیحت کردن…) استفاده می نمایند.

مدت دوره:

1 ماه

درس های دوره:

– Unit5

– Unit6

– Unit7

– Unit8

اگر از سطح زبان خود اطمینان ندارید از آزمون تعیین سطح رایگان استفاده نمایید.

بالا