دوره Intermediate 3

749,000 تومان

توضیحات

تاریخ شروع دوره:

24 ساعت پس از ثبت نام

معرفی دوره:

در این مقطع زبان آموزان علاوه بر افزایش دایره واژگان و ساختار های دستوری، در کنار روان ترشدن، قادر به تولید جملات مرتبط و پیوسته بوده و می توانند به صورت معنی دار ارتباط برقرار نمایند. در ضمن زبان آموزان در این سطح قادرند تا در صورت بروز اشتباه، و اگر به طریقی به اشتباهشان اشاره گردد، سعی کنند تا اشتباه خود را تصحیح نمایند.

مدت دوره:

1 ماه

درس های دوره:

– Unit9

– Unit10

– Unit11

– Unit12

اگر از سطح زبان خود اطمینان ندارید از آزمون تعیین سطح رایگان استفاده نمایید.

بالا